top of page

Kurumsal Eğitimler

Google'da verimliliği ve yaratıcılığı ve mutluluğu arttıran iş ve yaşam aracı Mindfulness çalışmalarıdır.

İş Hayatında Mindfulness Eğitimleri

Günümüz iş dünyasında yoğunluk ve uyaran fazlalılığı nedeniyle çalışanların dikkat aralıkları daralmış, performansları olumsuz etkilemektedir. Mindfulness zihnin dikkat kapasitesi üzerine çalışmak ve uykuda dahi çalışan zihni dinlendirmektir. Son Nörobilim araştırmaları 8 haftalık gerçekleştirilen mindfulness pratiklerinin iyi hissetme hali, tepki süresinin artması, rahatlamış daha enerjik bir beyin ve beynin duygusal düzenlemeden sorumlu beyne katkısı olduğunu göstermektedir. Bu pratiklerle çalışanlar iyi hissetme ve böylece iyi ilişkiler kurma, dikkat ve odaklanma, stres ile daha kolay başa çıkabilme ve böylece performans yönetimi konularında önemli farkındalıklar kazanmaktadırlar.  

1. İş Hayatında Mindfulness Eğitimi

''Mindfulness, bilinçli olarak, açık, nazik ve anlayışlı bir şekilde dikkati yönlendirerek ortaya çıkan farkındalıktır."  Shario & Carlson

İş yaşamı içerisinde bireyler pek çok sorumluluğa sahip oluyorlar ve ana iş sorunların çözülmesine dayanıyor. Bu sorunları çözebilmek için pek çok kitaplar yayınlandı, ekoller ortaya çıktı ancak hiç birisi Mindfulness yaklaşımı kadar etkili olamadı. Son yıllarda yapılan nörobilim araştırmaları hayatlarına Mindfulness pratiklerini alan bireylerin sadece 8 hafta gibi kısa bir dönemde, beyinlerinde olumlu değişim olduğunu ortaya koyuyor, bu değişim sorunları çözebilme ve stresle başa çıkabilme mekanizmalarını etkiliyor. Sonucunda günlük yaşantımızda ve iş hayatımızda, ilişkilerimizde kendi potansiyelimizi keşfedebilmeye ve olumlu ilişkiler kurabilmeya destek olur.

2. İş Hayatında Öz-Şefkatli Farkındalık

 Eğitimi

Öz şefkatli farkındalık insanın kendisi ile dost olabilmesi, kendine karşı yargılayıcı tutumda olmak yerine zor duygu ve düşünceleri açıklık, merak ve sevgiyle kabul edebilmesine olanak vermektir.

'Yeterince iyi olup olmadığınızı soran öz-eleştiriden farklı olarak, öz-şefkat sizin için neyin iyi olduğunu sorar.' Kristin Neff

İş yaşamının doğasında olan rekabet nedeniyle, çalışanlar kendilerini yargılayan bir pencereden yaşama bakarlar ve iş yaşamı pek çok zorlu anları da beraberinde getirmektedir. 

Kendine yargılayan bir pencereden bakmak yerine farkındalık penceresinden bakmak, kişinin esas zihnin potansiyelini ortaya çıkarmasına destek olur, aynı zamanda buna engel olan davranış ve alışkanlıkları da görerek değişme yolunda adımlar atabilir. Öz-şefkat bu zor alanlarda kişinin kendine sahip çıkabilmesine ve destek olabilmesine fırsat verir aynı zamanda yargılayıcı pencere yerine farkındalık penceresini önerir. 

3. Mindful Yaratıcılık Eğitimi 

İnsanın dünyadaki varlığından itibaren masallar vardır. İlk masalı kimin anlatıldığı bilinmese de günümüzde hikaye anlatıcılığı pek çok sektörde oldukça aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yaratıcılık, günümüzün rekabetçi iş ortamında fikirlerin daha efektif pazarlanması, dikkat çekici içerikler hazırlanması ve fikirlerin kabul görmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Sektör içi çalışmalarda belli bir dönem sonra bir körelme gözlemlenmektedir. Ayrıca günümüzde sadece pazarlama ekiplerinin değil, satış, teknoloji vb tüm alanların da yaratıcı faaliyetler ortaya koymaları beklenmektedir. Yaratıcılıkla yeni fikirler ortaya koyabilmek için kişilerin öncelikle açık bir zihin, merak, ve dikkat kapasitelerini kullanma, nöronlar arasında yeni bağlantılar oluşmasını sağlayacaktır. Tüm bu kavramlar Mindful Yaratıcılık Eğitimi dahilinde sunulmaktadır.   

Kurumsal eğitimler için;

farkindalikcemberi@gmail.com adresinden bilgi alabilirsiniz. 

bottom of page