top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ /HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, taraflardan satıcı konumundaki Güneş Ulus’un sahibi olduğu www.mindfullnesegitimleri.com internet sitesi üzerinden, Alıcı konumundaki Üye’ye satışını yaptığı hizmetlerin, satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2 - TARAFLAR

 2.1  SATICI  BİLGİLERİ

Unvan: Güneş Ulus

Adres: Zühtüpaşa Mh Cumhur Sk No:3 Güler Apt D:6 Kadıköy İSTANBUL

Telefon: 0 533 369 66 93

E-posta: farkindalikcemberi@gmail.com

Sözleşme’de bundan sonra “Güneş Ulus” olarak bahsedilecektir.

2.2  ALICI/ÜYE BİLGİLERİ

Ad:

Soyad :

Vergi Numarası :

E-mail adresi :

Gsm No :

ÜYE olarak www.minfulnessegitimleri.com sitesinden hizmete karşılık ödeme yapan gerçek/tüzel kişi ve ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bu bilgiler programın verileceği platform olan learnworlds.com adresinde de kullanılır.

Sözleşmede bundan sonra “ÜYE” olarak bahsedilecektir.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

 3.1 GÜNEŞ ULUS / www.mindfulnessegitimleri.com, Üye’lere “ Mindful Eğitim” alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.  ÜYE’ ler seçmiş oldukları erişim paketinin sınırları dâhilinde bu hizmetten faydalanabilir, kişisel ve kurumsal gelişim ve eğitim amaçlı eğitim programlarına ve danışmanlık hizmetlerine, seminer, video, online hizmetlerine erişebilirler. GÜNEŞ ULUS, haber vermeksizin içerikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


3.2 www.mindfulnessegitimleri.com üzerinden sunulan her türlü hizmet ve programa ilişkin tüm haklar Güneş Ulus’a aittir. ÜYE, sunulan hizmet kapsamındaki içerikleri işleme, yayma, çoğaltma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme, yayma, kiralama, sosyal medyada paylaşma, kendi gruplarında eğitim amaçlı çoğaltıp dağıtma, kullanma, kullandırma vb. gibi hiçbir hakka kesinlikle sahip değildir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 GÜNEŞ ULUS, taahhüt etmiş olduğu hizmetleri en üst kalitede ve kesintisiz biçimde sunmaktan sorumludur.
4.2 GÜNEŞ ULUS, teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamaz.
4.3 GÜNEŞ ULUS, hizmetleri sunduğu web sitesine ait alan adını ve web sitesinin görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, alan adı veya web sitesinin görünümünde veya içeriğinde yapılacak değişikliklere bir itirazının olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 ÜYE, Madde 3’te belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.5  Sözleşme konusu hizmet, ÜYE’nin aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ÜYE’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.6  Sözleşme konusu hizmet, ÜYE’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Güneş Ulus sorumlu tutulamaz.

4.7 Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.mindfulnessegitimleri.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekillerinden herhangi biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, GÜNEŞ ULUS hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak GÜNEŞ ULUS’in tazmin hakkı saklıdır.

4.8 GÜNEŞ ULUS, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ÜYE’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ÜYE satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ÜYE’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.9 ÜYE, GÜNEŞ ULUS’UN hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, böyle bir durumda Güneş Ulus’un in herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.10 ÜYE, Güneş Ulus’un sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla Güneş Ulus tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE bilgisayarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı ve diğer herhangi bir kayıptan Güneş Ulus’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11 ÜYE, işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde, Güneş Ulus’un ÜYE adı ve şifresini iptal ederek ve her türlü teknik önlemi almak suretiyle kendisini sistem dışına çıkarabileceğini ve işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.12 ÜYE, şifre ve ÜYE adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, şifreyi ve ÜYE adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Güneş Ulus’a haber vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.13 ÜYE, deprem, yangın, sel gibi tabii afetler veya savaş, terör eylemleri gibi sebeplerle, ya da internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve Güneş Ulus’un elinde olmayan sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda Güneş Ulus’un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, herhangi bir nam altında Güneş Ulus’tan tazminat veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.14 ÜYE, almış olduğu ücretli içerik hizmetlerini kullanması veya indirmesi sebebiyle sistemine herhangi bir zarar geldiğini, indirilen içerikten dolayı sistemine virüs, truva atı vb. gibi kötü amaçlı kodların bulaştığını öne sürerek Güneş Ulus’tan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.
4.15 ÜYE, Güneş Ulus’un sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla  tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu, ÜYE satın aldığı hizmetleri görüntüleyebilmesi için gerekli olan yazılımların lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan Güneş Ulus’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI VE PARA İADESİ

5.1 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 1. Fıkrasının ‘’ğ’’ bendi ‘’ Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ uyarınca, katılımcının almış olduğu ürün veya hizmeti iade ederek sözleşmeden CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR. Katılımcı işbu sözleşmeyi okuyarak onaylaması ile yasal düzenlemeler gereği cayma hakkının OLMADIĞINI, kabul ve beyan etmiş olur.

5.2 GÜNEŞ ULUS tarafından yapılacak tüm eğitim programlarında, minimum ve maksimum katılımcı sayısı belirlidir.GÜNEŞ ULUS’UN  açmış olduğu eğitim programlarında, minimum katılımcı sayısının altında grup oluştuğunda bu eğitim programı açılmayacaktır. Ancak, GÜNEŞ ULUS kendisi isterse bu eğitim programını açabilir. Bu nedenle, eğitim hizmetini almadan önce katılacak üyenin GÜNEŞ ULUS’la doğrudan ilişki kurması esastır.

5.3 GÜNEŞ ULUS ile iletişim kurmadan eğitim alan kişilerin sorumlulukları GÜNEŞ ULUS’a ait değildir.

5.4 ÜYE, satın almış olduğu ve GÜNEŞ ULUS tarafından yapılacak eğitim programlarının minimum katılımcı sayısının yeterli olmaması dolayısıyla verilememesi durumunda, ödemiş olduğu ücreti GÜNEŞ ULUS kendisine iade eder ya da ÜYE bu ücreti başka bir ürün ve hizmette kullanabilir.

5.5 ÜYE satın aldığı eğitim yada danışmanlık hizmetini, GÜNEŞ ULUS’a haber vermeksizin ve GÜNEŞ ULUS’un de onayı olmaksızın, belirtilen sürelerde kullanmadığı takdirde, para iadesi yapılmaz.
5.6 Satın alınan eğitim yada danışmanlık hizmeti için, ÜYE tarafından belirtilen günden 2 gün öncesinde yapılan iptallerde para iadesi yapılmaz. 2-4 gün öncesinde yapılan iptallerde, alınan ücretin yarısı iade edilir ya da ÜYE bu ücreti başka bir ürün ve hizmette kullanabilir. ÜYE tarafından en az 1 hafta öncesinde yapılan iptal taleplerinde ise alınan ücretin %80’i kendisine iade edilir.

 

MADDE 6 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında ÜYE ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. ÜYE, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda GÜNEŞ ULUS’in resmi kayıtları, elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 -  YETKİLİ MAHKEME
7.1 ÜYE işbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek şikayet ve itiraz başvurularını, Gümrük ve Sanayi Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
7.2 ÜYE’nin da tacir olduğu veya tacir sayıldığı durumlarda veya ÜYE’nin vermiş olduğu siparişten ticari amaçla GÜNEŞ ULUS ile ilişki kurduğu anlaşılıyor ise sözleşme çerçevesinde doğacak uyuşmazlıklarda GÜNEŞ ULUS’un adresinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemeleri yetkilidir.

 

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda ÜYE işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

 

SATICI                                                                                                   ÜYE

GÜNEŞ ULUS     

bottom of page